Pokladní systém pro maloobchod

19. 04. 2024

PODROBNÝ POPIS

Vyberte si pro svůj obchod verzi programu, která se pro vás nejvíce hodí. Pro malé obchody, kde chcete jen evidovat tržbu bez vedení skladu, je vhodná verze ULTRALITE nebo LITE, pro větší obchody pak GOLD nebo PRO.

Srovnání verzí, co která umí.

Pokladní systém pro maloobchod Astor
 • Možnost použití s dotykovou obrazovkou, čtečkou čarových kódů, pokladní zásuvkou, zákaznickým displejem, grafickým zákaznickým displejem, váhou, platebním terminálem.
 • Možnost přepínání mezi vice IČ
 • Zboží lze vkládat pomocí interního kódu, čarového kódu výrobce, nebo prostým zadáním části názvu (program nabídne vyhovující položky)
 • Tisk štítků s vlastními čarovými kódy na tiskárně A4.
 • Prodej lze zakončit účtenkou, fakturou nebo dodacím listem. Všechny doklady lze odeslat e-mailem a tisknout na tiskárně A4 (tyto možnosti jsou u některých verzí za příplatek viz srovnání verzí).
 • Při fakturaci využijete přenos údajů o firmě z rejstříku ARES do adresáře.
 • Dodací listy lze později vyúčtovat jednou souhrnnou fakturou.
 • K položkám může obsluha zadávat komentáře, které se tisknou na účtence nebo do faktury (např. seriové číslo kusu) nebo vyznačit na účtence, že zboží „bylo přezkoušeno“.
 • Pokladní systém pro malobchody Astor umožňuje vkládat do prodejek položky mimo ceník – zboží, které není v ceníku, mimořádné služby apod.
 • V závislosti na oprávnění má obsluha možnost vybrat cenu (množstevní nebo zák. slevu), případně nastavit cenu podle potřeby.
 • Je možné nastavit slevy na celý doklad (různé varianty).
 • Příjem zakázek (záloh na zboží) nebo částečná úhrada dokladu
 • Pokladní systém Astor podporuje dodatečné odečtení obalu – při takzvaném prodeji „bez obalu“. Zákazník si nejprve zváží vlastní přinesený obal na váze, která vytiskne samolepící štítek s čárovým kódem. Obsluha pak při placení pomocí tohoto štítku odečte hmotnost obalu od celkové hmotnosti včetně zboží. Prodej „bez obalu“ je současným trendem a způsobem, jak chránit životní prostředí. Vhodnou váhu vám doporučíme.
 • Možnost odesílání SMS zákazníkům přes internet (podmínkou je předplacení služby SMS Connect)
 • E-mail reporty – odesílání průběžných zpráv o denní tržbě, odeslání souhrnu uzávěrky.
 • Zasílání SMS reportů o uzávěrce.
 • GDPR funkce
 • Příplatková agenda Docházka
 • Zdarma jako bonus ABX Zálohovač – pro automatické pravidelné zálohování dat programu.

V odborných prodejnách a tam, kde pracuje více prodavačů, oceníte tyto funkce:

 • Rozpracované prodejky lze odložit – každý prodavač může mít až 9 odložených prodejek.
 • Pokladní systém umožňuje na jedné pokladně práci až 7 prodavačů – přepínání mezi prodavači jen dvěma doteky na klávesnici.
 • Podle potřeby můžete přepínat, co se obsluze zobrazuje (ceny bez DPH nebo s, slevy apod.).
 • Cenová schémata usnadňující cenotvorbu.
 • Pokladní systém člení katalog sortimentu firmy do skupin. Každá skupina může být dále členěna do 3 úrovní podskupin. Např. Skupina „Víno“ může být členěna na podskupiny „Italské“, „České“ atd, tyto pak dále na „Bílé“ a „Červené“, a pak ve 3.úrovni na podskupiny např. podle výrobců.
 • Databáze dodavatelů a odběratelů.
 • Příjemky na sklad – součástí je přecenění nově přijímané položky, průměrování pořizovací ceny, tisk příjemky a štítků s názvem a cenou zboží, podle potřeby vč. čarového kódu.
 • Prodejny počítačů, jízdních kol apod. ocení šablony sestav, podle kterých lze kompletovat počítačové nebo jiné sestavy či soubory dílů, vč. montážních a záručních listů.
 • Pokladní systém disponuje mocným nástrojem na invetury. Lze je provádět buď podle vytištěných předloh s předpokládanými stavy (dohledávací), nebo je možné do systému zadávat zjištěné stavy „naslepo“, tak jak byly spočteny (nálezová). V síti může stavy vkládat současně více osob. Součástí je snadná oprava stavů skladu. Inventuru lze dokonce provádět za provozu, v reálném čase, což umožňuje provádět operativní rychlé kontroly např. jen části skladu. Tiskové sestavy umožňují vybrat rozdíly jen určité skupiny zboží, nebo přesahující určitou částku.
 • Přehled dokladů (paragony, faktury, dodací listy, …
 • Statistiky skladu (vývoj stavu zásob, příjmů a prodejů po měsících, nárůst či snížení zásob po skupinách apod.
 • Evidenci a správu pokladní hotovosti včetně interních pohybů (záznam hotovostní tržby, platby dodavatelům zboží apod.).
 • Objednávky podle zadaných minim podle skutečné prodejnosti zboží.
 • Vyhodnocení prodejnosti a ziskovosti položek podle skupin, prodavačů, období,…
 • Více skladů, více cenových kategorií , množstevní a zákaznické slevy…
 • Pokladní systém Astor umožňuje vytvořit pro každé zboží více cenových kategorií, kdy lze pod jedním kódem mít např. starší model za jinou cenu než model nový nebo více stejných druhů zboží od různých výrobců v různých cenách.
 • Import dat (dodavatelů, skupin zboží a položek katalogu) je možný ze souboru ve formátu .csv. Na zakázku přizpůsobíme import i pro jinou formu dat – např. z vašeho původního informačního systému.
 • Vyřizování reklamací, vč. hlídání termínů a vrácení opraveného zboží nebo vrácení peněz.
 • Zakázky – slouží k evidenci objednávek zákazníků, ale i interních úkolů. Je možné je používat na různých úrovních – jak pro velmi jednoduchý příjem a zúčtování přijatých záloh (zaplacených zákazníky při objednání zboží nebo služeb), tak na pro velmi podrobné sledování a správu celého průběhu i dosti komplikovaných zakázek (zejména servisních). Podpora pro správu a vyřizování reklamací.

Pokladní systém pro obchody ASTOR je velmi rozsáhlý a stále ho podle požadavků zákazníků vyvíjíme. Není proto možné zde popsat všechny jeho vlastnosti a funkce. V případě, že požadovanou vlastnost nebo funkci nenaleznete, kontaktujte nás. Rádi Váš dotaz zodpovíme.


Astor pokladna pro obchody

Získat nabídku

Žádost o demo

Kontakty