Software Půjčovna

Software Půjčovna
 • Software Půjčovna je vhodný pro půjčovny nářadí, stavebních strojů, kostýmů, sportovních potřeb, speciálních pomůcek, ale i dalších předmětů.
 • Můžete si vybrat ze čtyřech verzí LITE, PRO, PREMIUM a PREMIUM PLUS, které se od sebe liší svojí funkčností.

Pro větší půjčovny stavebních strojů a lešení doporučujeme verzi PREMIUM PLUS, která pro tento typ půjčoven obsahuje speciální funkce a sestavy.


Doživotní licence bez měsíčních poplatků.

Srovnání verzí

Linka technické podpory 7 dní v týdnu.


Software ABX Půjčovna LITE

 • Jednouživatelská základní verze
 • Katalog sortimentu firmy členěný do skupin. Každá skupina má přednastavené sazby půjčovného. Každá položka může mít hodinové, denní, týdení, víkendové a měsíční půjčovné. Barevně rozlišený stav předmětu (k dispozici, půjčeno).
 • Databáze dodavatelů a zákazníků. Součástí každého záznamu je přehled o výpůjčkách zákazníka. U každého zákazníka suma zaplaceného půjčovného.
 • Tvorbu výpůjčních smluv. Smlouvy lze prodlužovat, je možné inkasovat půjčovné jak při zapůjčení, tak při vrácení předmětu výpůjčky.
 • Lze vybírat jistinu (zálohu) a podle uvážení účtovat penále za pozdní vrácení.
 • Na jednu smlouvu lze půjčit i více předmětů současně.
 • Před vložením předmětu do výpůjčky se může obsluze k odsouhlasení zobrazit fotografie předmětu.
 • Pořizování rezervací. Rezervace se může změnit na výpůjční smlouvu.
 • Přehledy o rezervacích a smlouvách po jednotlivých předmětech a podle klientů.
 • Tiskové sestavy (potvrzení rezervace, smlouva, vypořádání, příjmové doklady, přehledy smluv aj.)
 • Přehledy – sumarizace smluv za období.
 • Uzavřené smlouvy již nelze dále nijak upravovat.
 • Adresář – přenos údajů o firmě z rejstříku ARES do adresáře
 • Denní cenová pásma s % slevou
 • Rozdělení předmětů a smluv mezi více provozoven (pobočky)
 • Manuál
 • Podklady pro kontrolní hlášení DPH.
 • GDPR funkce
 • Příplatkový modul Docházka
 • Zdarma jako bonus ABX Zálohovač – pro automatické pravidelné zálohování dat programu.

Cena bez DPH 5900 Kč košík

Získat nabídku


Software ABX Půjčovna PRO

 • Jednouživatelský i síťový řezim bez omezení maximálního počtu stanic v síti.
 • Všechny možnosti nižší verze LITE.
 • V síti může pracovat současně více uživatelů nad společnými daty.
 • Ceník doplňkového prodej zboží a služeb.
 • Do výpůjčních smluv lze kromě půjčených předmětů vkládat i doplňkové zboží a služby. Půjčovna nářadí může účtovat např. opotřebení nástrojů nebo vrtáky, půjčovna lyží broušení hran a podobně.
 • V závislosti na právech obsluhy lze uzavřenou (vrácenou) smlouvu znovuotevřít a následně opravit, nebo lze zopakovat proces vrácení, a opravit tak jeho parametry (doplatek účtovaný při dokončení smlouvy a podobně).
 • Další drobné funkce a sestavy navíc.
 • Zdarma jako bonus ABX Zálohovač – pro automatické pravidelné zálohování dat programu.

Cena bez DPH 8900 Kč košík

Získat nabídku


Software ABX Půjčovna PREMIUM

Popis
 • Jednouživatelský i síťový řezim bez omezení maximálního počtu stanic v síti.
 • Všechny možnosti nižších verzí LITE a PRO.
 • V síti může pracovat současně více uživatelů nad společnými daty.
 • Agenda Předměty je rozšířena o jednoduchou evidence nákladů na přízení, opravy, údržbu a jiné provozní výdaje. Součástí je i výpočet celkové výše nákladů a výnosů na každém předmětu s vyčíslením zisku po jednotlivých předmětech a za celou půjčovnu, nebo vybranou část sortimentu.
 • PREMIUM se hodí i pro půjčovny lešení a jiných drobných součástek, které se půjčují na množství ze zásoby: Předmětu lze zadat množství, ze kterého se půjčuje, se sledováním aktuálního množství k dispozici. Program kontroluje, aby součet rezervací a výpůjček nepřekročil celkovou zásobu. Počet kusů v zásobě není nijak omezen.
 • Možnost ručně nastavit libovolnou výši jistiny za soubor předmětů požadované při výdeji předmětu výpůjčky.
 • Při vytváření výpůjční smlouvy program zobrazuje počet budoucích rezervací na každý předmět, takže obsluha může lépe vyhodnotit, zda lze předmět půjčit, nebo ne, případně, zda je nutno trvat na vrácení před začátkem další výpůjčky.
 • V závislosti na právech obsluhy lze uzavřenou (vrácenou) smlouvu znovuotevřít a následně opravit, nebo lze zopakovat proces vrácení, a opravit tak jeho parametry (doplatek účtovaný při dokončení smlouvy a podobně).
 • Poskytování procentuelních slev z ceníkového půjčovného, s možností přednastavení slevy v databázi zákazníků.
 • Rozšířené možnosti formy úhrady (Převodem – fakturou z externího systému, Free-zadarmo, interní výpůjčka a podobně).
 • Možnost vložit seznam oprávněných osob zákazníka pro převzetí a předání předmětu.
 • Přednastavitelné zákaznické % slevy
 • Modul elektronické podepisování (za příplatek)
 • Zdarma jako bonus ABX Zálohovač – pro automatické pravidelné zálohování dat programu.

Cena bez DPH 15900 Kč košík

Získat nabídku


Software ABX Půjčovna PREMIUM PLUS

 • Jednouživatelský i síťový řezim bez omezení maximálního počtu stanic v síti.
 • Všechny možnosti nižších verzí LITE, PRO a PREMUIM
 • Sestavy z více komponent, předměty s příslušenstvím (např. různé stavební stroje, lešení apod.)
 • Průběžné vracení a výdeje v rámci jedné smlouvy (různá data výdeje a vrácení jednotlivých předmětů)
 • Rozdílná data výdeje a vrácení u jednotlivých předmětů.
 • Předávací protokoly (podchycují průběžné změny ve smlouvě)
 • Profesionální „rámcová“ výpůjční smlouva s všeobecnými podmínkami
 • Fakturace
 • Doplňkové poplatky za montáž, demontáž, revizi, dopravu a pod.
 • Modul elektronické podepisování (za příplatek)
 • Zdarma jako bonus ABX Zálohovač – pro automatické pravidelné zálohování dat programu.

Cena bez DPH 21900 Kč košík

Získat nabídku


Co vám zavedení Půjčovny přinese?

 • Zvýší se Vám tržby.
 • Získáte větší přehled.
 • Zjednoduší se Vám administrativa.
 • Ušetříte čas.
 • Získáte spolehlivý systém
software půjčovna

Půjčovna - Technické údaje

 • Pro software Půjčovna je doporučen operační systém Windows XP a vyšší.
 • Program Půjčovna používá databázovou technologii SQL Firebird, která je vysoce spolehlivá a odolná proti poškození dat.
 • Linka technické podpory je k dispozici 7 dní v týdnu.
 • Pokladní systém je plně síťový, tj. umožňuje současnou práci více uživatelů z různých počítačů v síti.