Hodinové rezervace

24. 04. 2023

Hodinové rezervace prostor a předmětů (hodinové štafle), doplňkový modul pro hotelový systém ABX Recepce

Účel agendy

Slouží k přehledné správě rezervací prostor, jako jsou konferenční sály, salonky, nebo wellness pracoviště. Zároveň lze pomocí hodinových štaflí vyřešit nejenom pronájem sportovišť (tenisové kurty apod.), ale i půjčování sportovního vybavení (např. jízdních kol). Agenda může být použita i k plánování procedur nebo vyšetření v zařízeních lázeňského charakteru. V ubytovacích provozech se určitě najdou i jiné způsoby využití.

Prostory, předměty

Součástí definice každého prostoru nebo předmětu jsou jazykové mutace (CZ, EN, DE) pro vyúčtování (fakturaci), volitelná sazba DPH, a také cenová pásma, umožňující např. nastavit odlišnou cenu za 1h podle celkové délky pronájmu.

Rezervace ve štaflích

S rezervacemi se pracuje velmi podobně, jako s denními rezervacemi pokojů. Pomocí myši je možné rezervace vytvářet, měnit jejich délku a období, přesouvat mezi prostory.

hodinové rezervace

Vazba na hotelové účty

Každá rezervace může být propojena s pobytem, se kterým souvisí. Před odjezdem hosta program kontroluje, zda s jeho pobytem nesouvisejí nevyúčtované hodinové rezervace.

Vyúčtování rezervací

Pokud má rezervovaný předmět či prostor určenou sazbu nájemného, má obsluha výběr z více způsobů vyúčtování: Drobným prodejem (hotově nebo kartou), Převodem na související hotelový účet (bude placeno společně s pobytem), Externě (faktura bude vystavena v jiném, obvykle účetním systému), Free (neúčtuje se).

Přehledy

Popis

K dispozici je přehled hodinových rezervací pro vybraný den, nebo i období, který usnadňuje sledování vyřízenosti a zaplacenosti pronájmů. Recepční také může vytisknout seznam rezervací, např. pro maséra, nebo jiný obslužný personál.

Ceník
Do 5 prostor/předmětů 4900
Dalších 5 prostor/předmětů 1900
Dalších 10 prostor/předmětů 2900

Všechny ceny jsou bez DPH. Další informace na vyžádání.


hotelový systém

Získat nabídku

Žádost o demo

Kontakty