Pokladní software obchody

21. 03. 2024

Místo zdlouhavého popisu si můžete prohlédnout sérii snímků obrazovek. Vzhled programu se liší v závislosti na verzi Windows a nastavení jejich barevného schématu. Aktuální verze software pro obchody Astor se může mírně lišit.

Pro zvětšení na obrázek klikněte.

Software pro obchody Astor – výchozí vzhled pokladny

  • pokladní část je koncipována „velmi jednoduše“ tak, aby s ovládáním neměli potíže ani nezkušení uživatelé (prodavači). Můžete použít dotykový dislej (touchscreen).
pokladna pro obchody Astor – výchozí vzhled pokladny

Software pro obchody Astor – zjednodušený vzhled samoobsluha

pokladna Astor – vzhled samoobsluha

Astor s dotykovou obrazovkou

Dotyková pokladna Astor Dotyková pokladna pro obchody Astor Dotyková pokladna pro obchody Astor

Software pro obchody Astor – definice skladů:

pokladní systém definice skladů

Software pro obchody Astor – příjem zboží:

pokladní systém Astor seznam příjemek pokladní systém Astor detaily příjemky

Software pro obchody Astor – katalog (seznam zboží):

pokladní systém Astor katalog zboží

Dokončení pokladního prodeje: (paragon, faktura, ..):

Pokladna Astor dokončení prodeje

Software pro obchody Astor – výběr zákazníka :

pokladna pro obchody Astor výběr zákazníka

Software pro obchody Astor – nastavení parametrů faktury:

pokladna pro obchody Astor faktura nastavení

Lze provádět pravidelné (denní, týdenní a pod.) uzávěrky pokladny. Součástí každé takové uzávěrky je podrobný přehled, včetně výpisu důležitých událostí:

pokladní systém Astor uzávěrky seznam pokladní systém Astor uzávěrka detail pokladní systém Astor uzávěrka doklady

O uskutečněných prodejích je k dispozici podrobný přehled:

pokladní systém přehled prodejů po položkách pokladní systém přehled prodejů po skupinách

Software pro obchody Astor – vyhodnocení prodejců

podklad pro odměňování zaměstnanců (prodejců) podle dosažených tržeb

pokladna pro obchody Astor – vyhodnocení prodejců

Software pro obchody Astor – přehled prodejů

přehled tržeb, zisků atd. po měsících, včetně grafu

pokladna pro obchody Astor – přehledy

V nastavení uživatelů lze kromě práv uživatelů přidělit každému operátorovi obrázek podle jeho gusta :-):

pokladna pro obchody Astor uživatelé nastavení

Inventury jsou mocným nástrojem pro kontrolu a srovnání stavu skladu. Součástí je množství sestav pro interní potřebu i pro účetní evidenci:

pokladna pro obchody Astor inventury

Přehled dokladů umožňuje jednoduše vyhledávat prodejní doklady podle data, druhu, nebo zboží, které jím bylo prodáno:

pokladna pro obchody Astor doklady

Statistiky skladu poskytují nejen grafický přehled o vývoji stavu zásob, prodejích a nákupech v poř. cenách:

pokladna pro obchody Astor statistiky skladu

Každého provozovatele obchodní firmy zajímá, v jakých komoditách dochází k nárůstu či poklesu stavu zásob:

pokladna vývoj stavu zásob po skupinách
pokladna Astor platební terminál

Získat nabídku

Žádost o demo

Kontakty