Program Půjčovna srovnání verzí

26. 09. 2023

Program ABX Půjčovna můžete zakoupit v různých verzích (edicích) podle vašich potřeb. V následující tabulce najdete rozdíly mezi jednotlivými verzemi. Pozdější upgrade na vyšší verzi programu je možný.

ABX PŮJČOVNA LITE PRO PREMIUM PREMIUM PLUS
Doživotní licence bez měsíčních poplatků ano ano ano ano
CENA BEZ DPH 5900 8900 15900 21900
Koupit v e-shopu košík košík košík košík
REŽIM PRÁCE LITE PRO PREMIUM PREMIUM PLUS
Jednouživatelský režim (vše na jednom PC) ano ano ano ano
Síťový režim (více PC v síti) ne ano ano ano
Omezení maximálního počtu stanic v síti ne ne ne ne
Rozdělení předmětů a smluv mezi více provozoven (pobočky) příplatek příplatek příplatek příplatek
Internetové služby LITE PRO PREMIUM PREMIUM PLUS
Připojení k databázi přes internet (z jiného počítače s nainstalovaným programem) ne ano ano ano
Odesílání SMS přes internet ano ano ano ano
Načtení údajů o zákazníkovi z rejstříku ARES ano ano ano ano
Agendy a funkce programu LITE PRO PREMIUM PREMIUM PLUS
Adresář ano ano ano ano
Databáze oprávněných osob pro výdej a vracení ne ne ano ano
Tisk adresních štítků ne ano ano ano
Přednastavitelné zákaznické % slevy ne ne ano ano
GDPR funkce ano ano ano ano
Skupiny předmětů ano ano ano ano
Denní cenová pásma s % slevou ano ano ano ano
Předměty k půjčování ano ano ano ano
Denní cenová pásma s % slevou ano ano ano ano
Cenové varianty a vlastní denní pásma s libovolnými cenami
(např. výtahy podle výšky, libovolné denní slevy bez pevné % metodiky)
ne ne ne ano
Evidence nákladů a výnosů předmětu, přehled ziskovosti předmětů ne ne ano ano
Předměty se zásobou (více než 1ks předmětu), ocení např. půjčovna lešení, nebo stavebních strojů pro evidenci drobných dílů, které jsou ve více kusech, nebo dokonce ve velkém množství) ne ne ano ano
Sestavy z více komponent, předměty s příslušenstvím (např. různé stavební stroje, lešení apod.) ne ne ne ano
Doplňkové poplatky za montáž, demontáž, revizi, dopravu a pod. ne ne ne ano
Výpůjční smlouvy ano ano ano ano
Oprava dokončené smlouvy nelze! ano ano ano
Doplňkový prodej v rámci smluv (prodej služeb a zboží vztahující se k výpůjčce) ne ano ano ano
Rozdílná data výdeje a vrácení u jednotlivých předmětů ne ne ne ano
Průběžné vracení a výdeje během trvání jedné smlouvy ne ne ne ano
Samostatné předávací protokoly při výdeji a vrácení ne ne ne ano
Zjednodušená výpůjční smlouva s vyúčtováním ano ano ano ano
Profesionální „rámcová“ výpůjční smlouva s všeobecnými podmínkami ne ne ne ano
Příjem půjčovného a jistiny na hotovostní příjmový doklad ano ano ano ano
Libovolně nastavitelná výše jistiny pro soubor předmětů ne ne ano ano
Jednorázové půjčovné za předmět bez ohledu na délku smlouvy ne ano ano ano
Zobrazení počtu budoucích rezervací při výpůjčce ne ne ano ano
Procentuelní sleva na celou smlouvu ne ne ano ano
Rozšířené možnosti úhrady (Free, Externí faktury) ne ne ano ano
Úhrada fakturou vystavenou v Půjčovně ne ne ne ano
Fakturace LITE PRO PREMIUM PREMIUM PLUS
Proforma, zálohové, průběžné, dílčí a závěrečné faktury ne ne ne ano
Přehled vystavených faktur ne ne ne ano
QR faktura + platba ne ne ano ano
Přehled o finančních pohybech ano ano ano ano
Další funkce LITE PRO PREMIUM PREMIUM PLUS
Grafický přehled smluv a rezervací (štafle) ne ne ne ano
Sledovač – log přihlášení a odhlášení uživatelů ano ano ano ano
Příprava podkladů pro Kontrolní hlášení k DPH. ano ano ano ano
Možnost použití čtečky čarového kódu ano ano ano ano
VOLITELNÁ PŘÍPLATKOVÁ ROZŠÍŘENÍ LITE PRO PREMIUM PREMIUM PLUS
Export vystavených dokladů do účetních systémů (Pohoda, Abra, Stereo, MONEY S3). Exportují se pouze faktury. ne ne ne příplatek
Export faktur do XML pro import do účetního systému ne ne ne příplatek
Docházkový systém (pomocí čipů, podklady pro mzdy, náhled pro zaměstnance aj.), ne ne ne příplatek
Modul elektronický podpis příplatek příplatek příplatek příplatek
Dokumentace, zákaznická technická podpora LITE PRO PREMIUM PREMIUM PLUS
Příručka v elektronické podobě .chm a .pdf ano ano ano ano
Podpora telefonicky, písemně e-mailem ano ano ano ano
Zákaznická podpora 6 měsíců zdarma ano ano ano ano
Nové verze e-mailem 6 měsíců zdarma ano ano ano ano

Získat nabídku

Žádost o demo

Kontakty