Nová verze pokladny Astor 2024

21. 02. 2024

Náme pro vás novou verzi pokladny pro obchdy Astor. Zásadní změny se týkají především změn sazeb DPH a s tím souvisejících tiskových sestav a přehledů. Mezi další změny patří například nástroj na přepočet/přeprů­měrování nákupních cen, vylepšení v agendách uzávěrky, příjemeky, zakázky a mnoho dalšího.