Nová verze Astor 2020

07. 10. 2020

Nejdůležitější změny:

  • Podpora pro přepínání DPH pro servis jízdních kol, veterinu apod. (za příplatek)
  • Vylepšení položek s NC dopočítávanou při prodeji, modernizace vzhledu některých průvodců, log změn stavu příjemek, úpravy zaokrouhlování, zrychlení tisku faktur, usnadněné odesílání faktur e-mailem,
  • Drobná vylepšení v Katalogu, Zakázkách, Dokladech.
  • Nový modul dokladové řady s automatickou kontrolou duplicity čísel dokladů a s logováním.
  • Oprava odesílání MAPI e-mailů pod Win10, nastavitelný způsob odesílání e-mailů MAPI/SMTP, log odeslaných e-mailů.
  • Drobná vylepšení v konfiguraci EET, nové servisní nástroje pro ABX podporu.