Elektronická evidence tržeb EET

25. 11. 2020

Harsys a dotykovou pokladnou

Zákonem 449/2020 Sb., byla pozastavena povinnost evidovat tržby pro všechny podnikatele do 31.12.2022

Zákon o EET vyšel 13.4.2016 ve Sbírce zákonů jako „zákon o evidenci tržeb č. 112/2016“, s účinností od 1.12. 2016.

 • Informace o každé jednotlivé platbě se odesílají do centrálního úložiště přes internet.
 • Povinnost EET se vztahuje na fyzické a právnické osoby přijímající platby v hotovosti. Hotovostí je myšlena platba jiným způsobem než bankovním převodem tzn. hotovost, platební karty, stravenky, šeky.
 • Zavádění EET je postupné:
  • od 1.12.2016 ubytovací a stravovací služby, kromě stánkového prodej občerstvení, který neposkytuje hostům zázemí (židle, stoly, toalety atd.) a také prodej, kde je stravování poskytováno jako prodej „s sebou“.
  • od 1.3.2017 pro velkoobchod a maloobchod
  • od 1.1.2021 ostatní
 • Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kterým v daném roce vznikne povinnost evidovat tržby, mají nárok na jednorázovou slevou na dani ve výši 5000 Kč.

Náš software splňuje všechny zákonem schválené požadavky. Aktualizace je našim zákazníkům k dispozici v rámci uživatelské podpory.

Popis

Co potřebujete?

 • Software (Harsys, Recepce, Astor, Půjčovna) v EET verzi.
 • Tiskárnu účtenek nebo A4 dokladů (Recepce, Půjčovna)
 • Internetové připojení

Co musíte udělat?

 • Získat EET certifikát a identifikační údaje (ID provozovny). Certifikátů můžete mít i několik a spravovat je můžete přes webový portál Finanční správy.
 • viz https://www.etrzby.cz/…idence-trzeb

Kde najdete další informace o EET?


pokladní systém Harsys pro restaurace

PRO
RESTAURACE

Více informací

PRO OBCHODY

PRO
OBCHODY

Více informací

PRO HOTELY

PRO
HOTELY

Více informací

software půjčovna

PRO
PŮJČOVNY

Více informací

Android mobilní pokladna

MOBILNÍ
POKLADNA

Více informací