Harsys nova verze 2019–3

26. 08. 2019

Byla uvolněna nová verze pokladního systému Harsys pro restaurace.
Nejdůležitější novinky v této verzi:

  • DPH – výpočet a zaokrouhlování dle novely,
  • EET kontrola aktivity modulu,
  • změna odesílání do EET v 0% sazbě DPH,
  • nové alergeny 1a, 1b atd.,
  • nová podpora pro mobilní aplikaci ABX rozvoz,
  • online kontrola správného času v počítači,
  • opravy známých chyb a drobná vylepšení.