Autentizační údaje pro EET

31. 08. 2016

Každý podnikatel, kterého se týká EET, musí před jejím spuštěním požádat o AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE. Toto bude možné již od 1.9.2016. O údaje lze požádat buď elektronicky na Daňovém portálu, pak budou zaslány do datové schránky podnikatele nebo osobně na libovolném finančním úřadu, kde je obdrží ihned na místě. Autentizačními údaji se přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. kde vyplní požadované údaje. Pak získá digitální certifikát, který nainstaluje do pokladního software.